בקשה לביטול פוליסת ביטוח קיימת בתחום ביטוח דירה, רכב- רכוש, רכב חובה, ביטוח עסק

הפוליסה שברשותך מספקת עמידה כלכלית, כיסויים ושירותים המקנים ביטחון במקרה של אירוע ביטוחי.

לפני שתבצע את בקשתך לביטול הפוליסה, אנו ממליצים לך לפנות אלינו לקבלת הסבר ביחס לכיסויים הקיימים בפוליסה ולהבין את ההשלכות האפשריות של ביטולה:

– בעת ביטול הפוליסה, יבוטלו כל הכיסויים הקיימים ולא יכוסו אירועים שקרו לאחר הביטול.

– על פי התנאים, עלות הפרמיות ודרישות החיתום עשויות להשתנות במקרה של אי חידוש פוליסה.

– התהליך לביטול הפוליסה כפוף לנוהלי החברה ולתקנות הפיקוח על שירותי פיננסים.

אם החלטת לבטל את פוליסת הביטוח שברשותך, עליך לבצע את השלבים הבאים:

  1. מלא את טופס בקשה לביטול פוליסה.
  2. במידה ולפוליסה שברשותך נכללים זכויות לטובת צדדים שלישיים, צריך לצרף את המסמכים הרלוונטיים.
  3. שלח את בקשת הביטול בדרכים הבאות:
    • דרך המייל bitulim@cramim.co.il
    • בטלפון למוקד שירות לקוחות: 03-6126455 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.

זיכוי מחברת הביטוח יינתן בהתאם למועד הביטול בפועל.

יובהר כי הן הזיכוי והן ביטול הפוליסה מבוצעים ישירות על ידי חברת הביטוח.

אנו נשמח לסייע בכל שאלה או בקשה בנושא זה.

סוג הביטוח לביטולבעלות על הרכבמסמכים נדרשים
ביטול פוליסת ביטוח החובההרכב נותר בבעלותךטופס הצהרה לביטול של החברה המבטחת שלכם.
הרכב נמכרטופס הצהרה לביטול של החברה המבטחת שלכם.
לתשומת ליבך יש לצרף תיעוד הודעה לקונה הרכב על כך שמודע לביטול הפוליסה (כפי שמופיע בטופס ההצהרה)
ביטול פוליסת ביטוח המקיף/צד ג'הרכב נותר בבעלותךבמידה ואין סעיף שעבוד בפוליסה – בקשה כתובה במייל בלבד (לא נדרשים מסמכים נוספים)
במידה ובפוליסה קיים סעיף שעבוד – יש לצרף לבקשה מכתב הסרת שעבוד מהגורם המשעבד (המכתב צריך להיות ממוען לכבוד חברת הביטוח וחשוב שיצוין בו תאריך הביטול הרלוונטי)
הרכב נמכרטופס העברת בעלות
במידה ובפוליסה קיים סעיף שעבוד – יש לצרף לבקשה מכתב הסרת שעבוד מהגורם המשעבד (המכתב צריך להיות ממוען לכבוד חברת הביטוח וחשוב שיצוין בו תאריך הביטול הרלוונטי)

ביטול פוליסת ביטוח חובה

בעלות על הרכב

מסמכים נדרשים

הרכב נותר בבעלותך

טופס הצהרה לביטול של החברה המבטחת שלכם.

הרכב נמכר

"טופס הצהרה לביטול של החברה המבטחת שלכם. לתשומת ליבך יש לצרף תיעוד הודעה לקונה הרכב על כך שמודע לביטול הפוליסה (כפי שמופיע בטופס ההצהרה)"

ביטול פוליסת ביטוח המקיף/צד ג'

בעלות על הרכב

מסמכים נדרשים

הרכב נותר בבעלותך

במידה ואין סעיף שעבוד בפוליסה – בקשה כתובה במייל בלבד (לא נדרשים מסמכים נוספים)
במידה ובפוליסה קיים סעיף שעבוד – יש לצרף לבקשה מכתב הסרת שעבוד מהגורם המשעבד (המכתב צריך להיות ממוען לכבוד חברת הביטוח וחשוב שיצוין בו תאריך הביטול הרלוונטי)

הרכב נמכר

טופס העברת בעלות
במידה ובפוליסה קיים סעיף שעבוד – יש לצרף לבקשה מכתב הסרת שעבוד מהגורם המשעבד (המכתב צריך להיות ממוען לכבוד חברת הביטוח וחשוב שיצוין בו תאריך הביטול הרלוונטי)

הורדת טפסים